Proiect Cresa

cresaheadercresabanner

Avem deosebita plăcere de a prezenta proiectului “Calificare, Recalificare, Educație o Șansă pentru Angajați CRESA” POSDRU/164/3.2/S/139105, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ! Axa prioritară: (2) „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” ,Domeniul major de intervenție: (2.3) „Acces și participare la formare profesională continuă.

Evenimentul de lansare are loc în ziua de 10.06.2014, orele 10:00 – 12.30, la Sediul Asociației pentru Tineret Fidelitas str. Petőfi Sándor nr 38, Miercurea Ciuc , cadru în care se va prezenta proiectul, cu obiectivele și rezultatele vizate, în special în ce privește regiunea Centru, Nord-Vest si Sud-Vest Oltenia. Proiectul, care are o perioada de derulare de 18 luni, are ca obiectiv principal: Creșterea nivelului de calificare , îmbunătățirea capacității de auto ocupare pentru persoanele angajate prin accesul la cursuri de formare profesională continuă în vedere menținerii acestora pe piața a muncii în contextul crizei economice actuale in regiunile Centru, Sud Vest Oltenia, Nord-Vest si in special in județele Harghita, Mureș, Covasna, Dolj, Olt, Gorj si Satu Mare.

Ca obiective specifice, ne propunem în principal organizarea a 71 de cursuri de formare profesionala adresate unui număr de 1624 de persoane angajate in județele Harghita, Mureș, Covasna, Satu Mare, Dolj, Olt si Gorj, ce provin din diferite sectoare economice, cursuri care duc la creșterea nivelului de calificare/recalificare a acestora in vederea obținerii unei calificări complete si actuale in corelare cu cerințele pieței muncii. Certificarea competențelor pentru cel puțin 1385 de persoane din grupul țintă prin formare, specifice unei calificări diferite de cea dobândită prin formarea profesionala inițiala, adecvata la cerințele actuale ale pieței muncii. Informarea angajaților, din 31 de întreprinderi care desfășoară activități relevante in regiunile specificate , referitor la oportunitățile obținerii de calificări adecvate cerințelor pieței muncii in contextul economic actual. Organizarea de cursuri de calificare pentru un număr de 400 de persoane angajate necalificate.

In plus, proiectul beneficiază de aportul celor doi parteneri extern care vor identifica, colecta si prezenta exemple de buna practica cu privire la activitățile de consiliere și orientare profesională cat si pentru programele de formare profesională și stagii de practica cu schimb de experiența unde se are in vedere transferul de know-how privind politicile, planurile de masuri si inițiativele in plan local/ regional al partenerului transnațional.

Beneficiarul proiectului este Asociația pentru Tineret Fidelitas Miercurea Ciuc proiectul fiind implementat în parteneriat cu SC Praktic Consulting&Comp SRL (Miercurea Ciuc) , Asociația AGORA (Craiova) , Asociația MUTF (Odorheiu Secuiesc), Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională CREFOP (București), S.C. INFOCENTER SRL (Satu Mare),.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. „INVESTEȘTE ÎN OAMENI!”

activitaticresa