Cursuri

cresaheadercresabanner

Agent de curățenie

Sarcini și activități:

Identifică sarcinile specifice și efectuează munca în echipă;

Aplică normele de securitate şi sănătate în muncă şi de protecţia mediului;

Aplică normele de PSI;;

Aplică proceduri de urgenţă şi de evacuare;

Realizează igienizarea spaţiilor de lucru;

Stabilireagraficuluizilnic de activităţi;

Utilizeazăsculeleşiutilajele cu acţionare manualăevitându-se degradareaacestoraşidistrugereasuprafeţelor de curăţat;

Pune înfuncţiuneutilajeleînconformitate cu instrucţiuniletehnice specific;

Utilizeazăutilajele cu acţionare electro-mecanică cu respectareanormelor de protecţie a munciisi de PSI specific;

Întreţinestarea de curăţenieinterioară a mijloacelor de transport rutier.

 

Lucrător în comerț

Durata: 3 luni
Numărul de ore: 360 ore/120 ore teorie, 240 ore practică
De 2 ori pe săptămână teorie, de 3 ori pe săptămână practică
Sarcini și activități:

Sarcina cea mai importantă este de a servi cumpărătorul conform cerințelor comerciale performante actuale, precum executarea unor sarcini legate de circulația mărfurilor și a muncii din magazine.

Participă la pregătirea desfacerii: pregătirea comenzii mărfii, recepția cantitativă și calitativă, manipularea și depozitarea corespunzătoare.

Comunicarea cu clienții: informează clienții despre folosința mărfurilor, folosirea și calitățile acestora.
Oferă marfă.
Prezintă produsul cerut, consiliază și oferă explicații.
Rezolvă reclamațiile participă la înlăturarea acestora.
Face inventar.
Execută munci administrative.
Poate să înființeze și să conducă o afacere mică.
Aplică instrumentele de marketing potrivite împrejurimii afacerii.
Dirijează, organizează, verifică activitatea magazinului, procesul de înmagazinare și evidența mărfurilor.
Este capabil la desfacere individuală, la funcționarea regulată a magazinului.

Domeniu de activitate:

Vânzător de alimente și produse chimice
Vânzător de îmbrăcăminte
Afacere proprie

Pe parcursul formării participanții vor face cunoștință cu:

Prescripțiile necesare derulării unei activități comerciale
Cu regurile de înființare, conducere și de încetare a unei afaceri comerciale
Cu etapele procesului de circulația mărfurilor
Cu aprovizionarea și cu cunoștințele cele mai importante legate de comanda mărfurilor
Cu calculele economice legate de procesul economic și de depozitare

Cu activitățile din magazin:

Muncă de aprovizionare, procesul de preluare a mărfii, magazionare, depozitare, evidența stocurilor, desfacerea, comunicația, reclama, cunoștințe fundamentale de contabilitate (impozit, capital, gospodărie cu cheltuieli, obligații de plată)
Tehnici de vânzare, cunoștințe legate de mărfuri, întrebări referitoare la protecția consumatorilor
Noțiunea și cerințele conținutului facturii, a regulilor de completare
Întrebări legate de igienie și de protecția muncii